Tom-Tom I

2018, Bronze-Plastik
Größe des Objektes: ca. 16 x 12 x 14 cm
Eichensockel auf Granit-Platte
Im Kundenauftrag entwickeltes Portrait.

Tom-Tom I
Tom-Tom I
Tom-Tom I